Hartelijk dank voor aanvragen van een Pocket Card! Deze wordt zo spoedig mogelijk naar u toegezonden.