Home

Welkom bij MC Europe, uw specialistische partner voor medische producten. Wij zijn importeur & distributeur van gespecialiseerde medische kwaliteitsproducten. Door exclusieve distributeurschappen verhandelen wij "evidenced based" materialen en producten aan zorginstellingen in Nederland, Belgie en Luxemburg. 

UPDATE NIEUWS
UPDATE Levering producten MC Europe i.v.m. COVID-19  
UPDATE Livraison des produits MC Europe et COVID-19

NL- MC Europe is als importeur en distributeur continue in gesprek met haar toeleveranciers om de actuele status van leveringen te monitoren om u als zorginstelling tijdig te kunnen voorzien.

Gezien de explosieve vraag naar onze medische hulpmiddelen voor respiratie staan wij dag en nacht voor u klaar. 

U kunt ons bereiken op telefoonnummer +31 (0)495-45 22 38. 

Graag attenderen wij u dat de gebruiksinstructies en overige documenten van onze medische hulpmiddelen ook te vinden zijn op onze website www.mc-europe.nl

Wijzigingen op de wereldwijde progressie van het coronavirus worden door ons nauwlettend in de gaten gehouden en daar waar nodig zullen wij passende maatregelen nemen.

FR- En tant qu'importateur et distributeur, MC Europe est en dialogue permanent avec ses fournisseurs pour suivre l'etat actuel des livraisons afin de vous fournir en tant qu'etablissement de sante dans les delais.

En raison de la demande explosive de nos appareils medicaux respiratoires, nous sommes disponibles jour et nuit.

Vous pouvez nous appeler au numero de telephone +31 495-45 22 38.

Veuillez noter que les instructions d'utilisation et autres documents de nos dispositifs medicaux sont egalement disponibles sur notre site Web www.mc-europe.be

Nous serons etroitement surveilles des changements dans la progression mondiale du coronavirus et prendrons les mesures appropriees si necessaire. 

EN-As an importer and distributor, MC Europe is in constant dialogue with its suppliers to monitor the current status of deliveries in order to be able to provide you as a healthcare institution on time.

Given the explosive demand for our respiratory medical devices, we are available day and night.

You can reach us at telephone number +31 (0) 495-45 22 38.

We would like to point out that the instructions for use and other documents of our medical devices can also be found on our website www.mc-europe.nl

We are closely monitoring changes to the worldwide progression of the coronavirus and will take appropriate action where necessary.

Luchtweg Management

Gesloten uitzuigsystemen
Endotracheale tubes
Ventilatie
Intubatie & hulpmid.
Resuscitatie syst.
Beademingsfilters
Airway Management Training Modellen

Zuurstof & Verneveling

Diagnostiek
Zuurstoftherapie
Medicatie verneveling
Vernevel compressor
Accessoires

Tracheotomie Laryngectomie

Percutane Dilatatie
Canules
Monitoring
Verzorging
Laryngectomie