Werken bij MC Europe

MC Europe streeft naar diversiteit van het personeelsbestand altijd met als uitgangspunt: de beste kandidaat op de beste plek!
Wij hechten veel waarde aan het leveren van kwaliteit met een persoonlijke en betrokken benadering.
Deel jij onze visie en ben je geinteresseerd in een baan bij MC Europe? Dan is solliciteren de volgende stap. Graag ontvangen wij je gegevens via onderstaand sollicitatieformulier*.

*Alleen volledig ingevulde formulieren zullen wij in behandeling nemen.


Hartelijk dank voor het versturen van uw sollicitatie. 


Disclaimer

Een e-mail wordt gestuurd naar m.segers@mc-europe.nl  n.a.v. het invullen van het sollicitatieformulier op de website van MC Europe.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door MC Europe kun je vinden in de Privacy Policy.

Het sollicitatieformulier mag uitsluitend worden gebruikt door de geadresseerde of andere personen binnen de organisatie van de geadresseerde die bevoegd zijn om kennis te nemen van de informatie die dit sollicitatieformulier bevat (“de beoogde ontvanger”). Het kan vertrouwelijke informatie bevatten. Het kopiëren, verspreiden of ander gebruik van dit sollicitatieformulier of de inhoud ervan door een andere persoon dan de beoogde ontvanger kan een inbreuk zijn op het burgerlijk recht of strafrecht en is ten strengste verboden. Uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure zullen de gegevens van het sollicitatieformulier verwijderd worden uit onze database (tenzij anders aangegeven door de sollicitant).