Ventilatie

Ventilatie | Full Face mask voor korte termijn Non Invasieve therapie

Ventilatie is een breed begrip.
MC Europe levert een uitgebreide range aan ventilatie-gerelateerde producten.
Denk hierbij o.a. aan beademingsmaskers, -ballonnen en -circuits, hyperinflatie- en resuscitatiesystemen.
Relevante bestanden


Luchtweg Management

Gesloten uitzuigsystemen
Endotracheale tubes
Ventilatie

    Non Invasief

    CPAP/BiPap Systeem

    Beademingscircuits

    CPAP systemen

    Resuscitatie syst.

       CPR bags

       Hyperinflatie syst.

       Neo-Tee

    Accessoires

       Manometers

       PEEP klep

Beademingsfilters
Airway Management Training Modellen

Zuurstof & Verneveling

Diagnostiek
Zuurstoftherapie
Medicatie verneveling
Vernevel compressor
Accessoires

Tracheotomie Laryngectomie

Percutane Dilatatie
Canules
Monitoring
Verzorging