Spirale DDS

Spirale Drug Delivery System

De inklapbare volumizing kamer! De slimme manier om vernevelde micro-drug deeltjes toe te dienen vanuit een MDI canister in een respiratoir beademingscircuit tijdens anesthesie of intensive care bij een spontaan-ademende of geventileerde patiënt.

Gasgedreven fluïdumstraal vernevelaars behoren tot het verleden - voorkom medicijnverspilling, hoge kosten en omgevingbesmetting!
Relevante bestanden


Luchtweg Management

Ventilatie
Intubatie & hulpmid.
Beademingsfilters
Airway Management Training Modellen

Zuurstof & Verneveling

Diagnostiek
Zuurstoftherapie
Medicatie verneveling

    Standaard

    HDN

    HDN met filter

    Spirale DDS

Vernevel compressor
Accessoires

Tracheotomie Laryngectomie

Percutane Dilatatie
Canules
Monitoring
Verzorging

Overige Producten

Mondverzorging
Buikdrukmeting
Beademingskatrollen
Co2 absorbers
Co2 Stat monitoring