Spirale DDS

Spirale Drug Delivery System

De inklapbare volumizing kamer! De slimme manier om vernevelde micro-drug deeltjes toe te dienen vanuit een MDI canister in een respiratoir beademingscircuit tijdens anesthesie of intensive care bij een spontaan-ademende of geventileerde patiënt.

Gasgedreven fluïdumstraal vernevelaars behoren tot het verleden - voorkom medicijnverspilling, hoge kosten en omgevingbesmetting!
Relevante bestanden


Luchtweg Management

Gesloten uitzuigsystemen
Endotracheale tubes
Ventilatie
Intubatie & hulpmid.
Resuscitatie syst.
Beademingsfilters
Airway Management Training Modellen

Zuurstof & Verneveling

Diagnostiek
Zuurstoftherapie
Medicatie verneveling

    Standaard

    HDN

    HDN met filter

    Spirale DDS

Vernevel compressor
Accessoires

Tracheotomie Laryngectomie

Percutane Dilatatie
Canules
Monitoring
Verzorging
Laryngectomie